Suomen Veroasiantuntijat ry

Suomen Veroasiantuntijat ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistyksen jäsenet edustavat kokemukseltaan, ammatilliselta pätevyydeltään ja koulutukseltaan verokonsultoinnin korkeinta tasoa Suomessa.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti verolainsäädännön ja verotusmenettelyn ja verotuksen oikeusturvan kehittämiseen. Yhdistys antaa edellä mainituista asioista lausuntoja valtionvarainministeriölle, Verohallinnolle ja eduskunnalle sekä tekee aloitteita verotuksen kehittämiseksi. Yhdistys järjestää myös keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa. Lue lisää »

Ajankohtaista

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koske

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi