Ajankohtaista

Lausunto Verohallinnolle ohjeluonnoksesta osuuskuntien verotuksesta uuden osuuskuntalain näkökulmasta