Ajankohtaista

Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp)