Ajankohtaista

Lausunto ohjeluonnoksesta ” Osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijakulut tuloverotuksessa”