Ajankohtaista

Lausunto ohjeluonnoksesta eräiden eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta