Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa”