Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi "Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta"