Ajankohtaista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta