Ajankohtaista

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta väliyhteisölaista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin (EU) 2016/1164 sisältyvien väliyhteisösäännösten ja yleisen veronkier-tosäännöksen kansallisesta täytäntöönpanosta.

Lataa liitetiedosto (SVA Lausunto VM HE_luonnos_Väliyhteisölaki(8497640_1).pdf)