Ajankohtaista

Lausunto hallituksen esityksestä verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 29/2016 vp)