Ajankohtaista

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koske