Ajankohtaista

Lausunto direktiiviehdotuksesta rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuudesta

Lausunto valtiovarainministeriölle direktiiviehdotuksesta rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuudesta

Lataa liitetiedosto (U 43_2017 vp_rajat ylittavat jarjestelyti_VM_SVA_18.9.17.pdf)