Suomen veroasiantuntijoiden esittely

Suomen Veroasiantuntijat ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistys toimii verokonsultteina työskentelevien veroasiantuntijoiden yhdyssiteenä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys on jäsenenä yleiseurooppalaisessa Confédération Fiscale Européenne (C.F.E.) järjestössä.

Suomen Veroasiantuntijat ry:n jäsenet edustavat kokemukseltaan, ammatilliselta pätevyydeltään ja koulutukseltaan verokonsultoinnin korkeinta tasoa Suomessa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, osaamisen ylläpitämiseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Verokonsultoinnilla tarkoitetaan muun muassa tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen ja varainsiirtoverotukseen liittyvien neuvojen ja lausuntojen antamista sekä verosuunnittelua kansainvälisessä liiketoiminnassa, yritysjärjestelyissä, yrityskaupoissa ja muissa transaktioissa. Verokonsultointi on myös veroilmoituksien ja niihin liittyvien lausuntojen laatimista sekä verovelvollisten – niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin – avustamista ja edustamista verotusta koskevissa viranomais- ja tuomioistuinmenettelyssä. Verokonsultointia on myös muu Suomen verotukseen liittyvä neuvonta.

Yhdistyksen jäseneksi haetaan, ja jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on verokonsultointiin soveltuva yliopistotutkinto tai muu vastaavantasoinen tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus verokonsultoinnista ja -neuvonnasta. Yhdistyksen jäsenistä valtaosa työskentelee kansainvälisissä tilintarkastustoimistoissa, asianajotoimistoissa, tai omissa yrityksissään. Yhdistyksen jäsenen tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan seuraamalla verokonsultoinnin laadun kannalta merkityksellistä lainvalmistelua, lainsäädäntöä, kirjanpitokäytäntöä sekä verotukseen liittyvää viranomais- ja oikeuskäytäntöä.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti verolainsäädännön ja verotusmenettelyn ja verotuksen oikeusturvan kehittämiseen. Yhdistys antaa edellä mainituista asioista lausuntoja valtionvarainministeriölle, verohallitukselle ja eduskunnalle sekä tekee aloitteita verotuksen kehittämiseksi. Yhdistys järjestää myös keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa.

Virpi Pasanen

Virpi Pasanen

Puheenjohtaja